Zabytki

Zabytki

Nie ma dla nas trudnych wyzwań! Wykonywanie prac z użyciem maszyn w tak specyficznych obiektach jakimi są zabytki, wymaga dużego doświadczenia oraz perfekcyjnego planowania. Prace wykonujemy tak, aby nie uszkodzić obiektu oraz obiektów sąsiadujących. Prowadzimy je w oparciu o uzgodnione zakresy prac oraz pod nadzorem Konserwatora Zabytków.