Poszukiwania

Poszukiwania

Poszukiwania ukrytych obiektów naziemnych oraz podziemnych, prowadzone są z użyciem różnych metod pomiarowych (GPR – badania georadarowe, badania grawimetryczne, elektrooporowe gruntu, itp…) oraz na podstawie zeznań świadków lub szczątkowych dokumentów. W przypadku uzyskania pozytywnych wyników lub informacji, wskazujących na możliwość istnienia takiego obiektu, Konserwator Zabytków wydaje zgodę na badania inwazyjne – ingerujące, w jak najmniejszym stopniu w strukturę obiektu. Z reguły zezwolenia obejmują wiercenia rdzeniowe – wiertnicą diamentową, pozwalające na uzyskanie dostępu do ukrytego obiektu i w kolejnym kroku, weryfikację kamerą inspekcyjną. Od wielu lat współpracujemy z wieloma ekipami poszukiwaczy, wykonując wiercenia rdzeniowe.