Katastrofa budowlana w zamku Szczecin

Szczegóły prac

  • Umowa: Construction Management (CM)
  • Localizacja: Szczecin, PL
  • Czas realizacji:
  • Koszt:

Firma Techdiam realizowała nietypowe zlecenie. Polegało one na wycięciu kolumny podtrzymującej trzy kondygnacje pomieszczeń, która zapadła się podczas katastrofy budowlanej. Prace miały być prowadzone przy niestabilnym elemencie konstrukcyjnym w obrębie konstrukcji zabytku. Powierzenie nam takich prac, świadczy o zaufaniu jakim darzona jest nasza firma. Wynika to z wieloletniej pracy przy ratowaniu zabytków.

W czwartek 11.05.2017 roku miałą miejsce katastrofa budowlana w Zamku Szczecin. Kolumna podtrzymująca trzy kondygnacje zapadła się do poziomu parteru – Doszło do zawalenia się trzech kondygnacji na skutek urwania kolumny, która przebiła się przez trzy piętra i zatrzymała w kondygnacji podziemnej – wyjaśnia Piotr Tuzimek, rzecznik Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie. Zamek już wcześniej pękał i było słychać w tej części dziwne odgłosy. Jakby zaczął padać grad – Katastrofa zaczęła się od dźwięku podobnego do padające gradu – opisywał zdarzenie dr inż. Stefan Nowaczyk, ekspert, który został zaangażowany przez dyrekcję zamku, by ustalić przyczyny pękania murów. Ta część zamku była od tygodnia zamknięta dla zwiedzających.

Po roku specjalistyczny zespół podjął prace zabezpieczające. Inżynier Stanisław Kamiński – szef zespołu, który wyjaśnia przyczyny katastrofy na Zamku – przypuszcza, że zmieniły się warunki geotechniczne. Woda mogła uplastycznić grunty pod kolumną podtrzymującą stropy. Do tej pory zabezpieczenie miejsca katastrofy kosztowało Urząd Marszałkowski kilkanaście milionów złotych.

13.02.2018 roku Zamek przystąpił do kolejnego etapu prac związanego z usuwaniem skutków ubiegłorocznej katastrofy budowlanej. Ten nowy etap to rozbiórka kolumn, które osunęły się podczas katastrofy – mówi Adamowska, rzeczniczka prasowa Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.

Kamienne filary i głowice kolumn zostaną pocięte na plastry o grubości ok. 5 cm. Każdy taki plaster ważył będzie ok. 100 kg. Cięcie jednego plastra zajmie ponad 2 godziny. Jedna kolumna zostanie pocięta na ok. 50 plastrów. Kolumny zostaną pocięte przy użyciu piły linowej. Wykonawca sprowadził w tym celu specjalistyczną firmę.

Jako pierwsza rozebrana zostanie kolumna z drugiego piętra, która osunęła się na pierwsze piętro. Wykonawca już rozebrał część sklepienia, które osunęło się wraz z tą kolumną. Ten fragment uznawany był przez prowadzących prace i nadzór inwestorski za najbardziej niebezpieczną część prac.

Znaczna część wszystkich prac zabezpieczających musi być przeprowadzona ręcznie. Wymagają one dużej koncentracji i ostrożności oraz udziału ograniczonej liczby osób.

Aby zapewnić bezpieczeństwo ludzi, którzy realizują prace rozbiórkowe, a także bezpieczeństwo obiektu, długo przygotowywano się do obecnego etapu prac. Wykonano wcześniej szereg działań. M. in. wykonane zostały żelbetowe fundamenty pod wieże systemowe, a następnie same wieże systemowe (widoczne na zewnątrz po obu stronach skrzydła), które stanowią podporę dla stalowych belek konstrukcyjnych. Następnie na ponad 20-metrowych belkach konstrukcyjnych oparte zostały pomosty robocze, służące do prowadzenia prac wewnątrz budynku.

Także wewnątrz przeprowadzono liczne prace zabezpieczające, m. in. podparte zostały wszystkie uszkodzone sklepienia oraz zabezpieczone (za pomocą mat węglowych i żywic epoksydowych) popękane kolumny.

Podobnie jak podczas poprzednich etapów prac prowadzony jest stały monitoring geodezyjny, a nad bezpieczeństwem prowadzonych robót czuwa zespół, którego celem jest analiza wyników prowadzonych badań i pomiarów, bieżąca identyfikacja zagrożeń i rekomendowanie Dyrekcji Zamku odpowiednich działań. (artykuł GS24.pl)

Piszą o nas: Maszyny Husqvarna Construction na Zamku Książąt Pomorskich